Historie Stichting De Waaie

Stichting De Waaie is eigenaar van het bestaande sportpark aan de Statenweg in St.-Annaparochie. De Stichting heeft onder andere als doel het ter beschikking stellen van haar accommodatie voor sportbeoefening en sportuitoefening aan zowel verenigingen als ook aan bedrijven en instellingen in de regio.

Stichting De Waaie is opgericht op 18 mei 1983 en is voortgekomen uit de Vereniging van Plaatselijk Belang te St.-Annaparochie. De Stichting dankt haar naam aan de bijzondere plek midden in het dorp waar het sportpark is gelegen. De “Waaie” is Bildts voor “weide” of “weiland” en is al meer dan 100 jaar de locatie in St.-Annaparochie voor ontmoetingen van sportieve en culturele aard en vandaag de dag de plaats voor de plaatselijke voetbalvereniging, kaatsvereniging, volleybalvereniging en de jeu de boules vereniging.

Naast de behartiging van de belangen van St.-Annaparochie in het algemeen was deze vereniging ook eigenaar van een sportterrein en een kaatsveld midden in het centrum van St.-Annaparochie. Voor het kaatsveld lag een onverhard (inmiddels geasfalteerd) parkeerterrein waarop eenmaal per jaar de kermis werd gehouden. Het verpachten van deze kermis was een onderdeel van de veelomvattende taak van Plaatselijk Belang.

Toen St.-Annaparochie gestaag in inwonertal groeide werden ook de taken van Plaatselijk Belang omvangrijker. Steeds meer werd de behoefte gevoeld om een aantal “oneigenlijke” taken van de vereniging af te stoten en deze over te dragen aan een nieuw te vormen Stichting die de taak op zich zou nemen om het sportterrein d’Avelaer te beheren. Die Stichting werd de Stichting De Waaie.

De Waaie, 100 jaar

Hoewel de stichting nog vrij jong is, kent de locatie de Waaie, waar het sportpark is gelegen, een rijke historie. Zo bijzonder dat een amateur-historicus en archiefmedewerker van de gemeente het Bildt, Douwe Zwart, daar een prachtig boek over heeft geschreven met als titel: “De Waaie, de history fan ’t sportterrain in St.-Anne”. Het boek werd in 1998 uitgegeven door Hoekstra drukkerij en uitgeverij te St.-Annaparochie.